tolgoi_menu

Sunday, 21 December 2014

Асуулт, даалгавар 5

Асуулт, даалгавар 5
1.   Дараах ухагдахууныг тайлбарлах
Шар, Хөх мөрөн, Хан улс, Цинь Ши Хуанди, Ван Ман, Бань Бяо, Бан Гу, Цагаан хэрэм, Улаан хөмсөгтний бослого, Ху, Ди, Фань Чун
2 .  Хэлэлцүүлгийн сэдэв

Эртний Хятадын аж ахуй, соёл

No comments:

Post a Comment