tolgoi_menu

Sunday, 21 December 2014

Асуулт, даалгавар 4

Асуулт, даалгавар 4
1.   Дараах ухагдахууныг тайлбарлах
II Кир, Миди, Армени Каппадаки Лиди, Иудей, Иерусалим, Сырдарья, Камбис, Самос
2 .  Хэлэлцүүлгийн сэдэв
Эртний Ираны байгаль газарзүйн онцлог, хүн ам. Мидийн хаант улс


No comments:

Post a Comment