tolgoi_menu

Sunday, 21 December 2014

Асуулт, даалгавар 3

Асуулт, даалгавар 3

1.   Дараах ухагдахууныг тайлбарлах
Хоёр мөрөн, Ассири, Ашшур, Мардук, Ану, Тиамат, Энлиль, Финик, Угарит, Сидон, Тир, Эгийн тэнгис
2 .  Хэлэлцүүлгийн сэдэв
Хоёр мөрний ард түмний аж ахуй, соёл

No comments:

Post a Comment