tolgoi_menu

Sunday, 30 November 2014


Цахим хичээлийн төлөвлөгөө
ТНС-II  20 цаг
“Эртний дэлхий дахины түүх”

Сэдэв
Хүлээгдэж буй үр дүн
Хэрэглэгдэхүүн
Үнэлгээний шалгуур
1

ХТӨ XVI –XI зууны Шинэ хаант улсын Египетийн Их гүрэн

-          Хүн төрөлхтний үүсэл,  эртний иргэншлүүдийн үүсэл,  хөгжил,  халагдах солигдох шалтгаан,  нүүдлийн ба суурин иргэншлийн онцлог гаргах
-          Дэлхийн түүхэн дэхь эртний улсуудын судлах эх сурвалжуудыг   тодорхойлох

Эртний Египетын  байгаль газарзүйн онцлог
-          Эртний хүн амыг мэдэх
-          Түүхийн үечлэлийн зааг ялгааг гаргах
-          Түүхийн эх сурвалжтай ажиллах аргазүйд суралцах
-          Хүн төрөлхтний иргэншлийн түүхэн дэх дэвшилтэт болон сөрөг үзэгдэл, гажуудал
         Улс төрийн болон соёлын гарамгай зүтгэлтнүүдийн амьдрал, түүхэнд эзлэх байр суурь, гүйцэтгэсэн үүргийг тодорхой баримт дүгнэлттэйгээр нотлох
-          Эртний Ираны байгаль газарзүйн онцлог, хүн ам. Мидийн хаант улс. II Кир хааны үед Персийн “дэлхийн их гүрэн”  болж байгуулагдснын
-          Гомерийн буюу полисийн өмнөх үеийг харьцуулах
-          Микений иргэншлийн мөхлийн шалтаг шалтгаан тодруулах
-          Солоны шинэтгэлт үнэлэлт өгөх
-          МЭӨ VIII-VI зууны грекийн их колоничлол, шалтгаан, үндсэн чиглэлийг нэгтгэх
-          Периклийн “Алтан зуун””-ыг  зүй тогтлыг илрүүлэх
-          Пелопоннесийн дайнны үр дүн.  Грекийн полисийн хямрал шалтгааныг олох

Энхчимэг. Ц “Эртний түүхийн товчоон: Өрнө дорно”.УБ.,2003.5-16-р тал  
   
-Санжаасүрэн. Ц “Эртний дэлхий дахины түүхийн дээж бичиг”.УБ.,1985. 19-20-р тал

-Кузищин. В.И. Эртний дорно дахины түүх. УБ., 2008 /Орчуулсан Х.Баярмаа/

Баясах Ж. Хятадын товч түүх.УБ., 2003

Санжаасүрэн Ц. Эртний дэлхий дахины түүхийн дээж бичиг.УБ., 1985.

Адам Харт Дэвис. Дэлхийн түүх. УБ. 2009

Дэлхий дахины түүх. I боть. ( Нэн эртнээс - XVIII зууны үе хүртэл)УБ. 2003

Санжаасүрэн Ц. Эртний дэлхий дахины түүхийн дээж бичиг.УБ., 1985.

Сэр-од Г. Азийн түүхийн товч хэрэглэгдхүүн. УБ., 2006

Сэр-од Г. Эртний Грек-Ромын түүхийн товч хэрэглэгдхүүн. УБ., 2006

Энхчимэг. Ц. Эртний түүхийн товчоон: Өрнө дорно. УБ., 2003.  слайд

түүхэн газрын зураг, интернет
техник хэрэгсэл, аудио ба визуаль хэрэгслэл, прожектор

-       
Эртний Египетийг газрын зурагт зааж тайлбарлах
-          Хоёр мөрөн болох Евфрат Тигрийг газрын зурагт заах
-          Эртний Египетийн түүхийн үечлэлийг заагласан байх
-          Түүхэн зүтгэлтнүүдийн үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэлт хийх
-          Он тоололын бодлого бодож чадсан
-          Эртний  Иран улсыг газрын зурагт заах
-          Хаммурапи хааны хуулийн агуулга, ач холбогдол гаргасан байх
Хятадын эртний улсууд. Шан-Инь, Жоу улсын хөгжлийн түвшин тодорхойлох
Түүхэн үйл явдлын болсон он цаг, нөхцөл, шалтгаан, эерэг ба сөрөг үр дагавар, түүхэн туршлага сургамж зэргийг шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн ололтонд тулгуурлан мэдлэгийг системчлэх
 Шалгалтанд дараах шалгуурыг үндэс болгоно.
Агуулгын мэдлэгийг ярьж тайлбарлах түвшин

- Түүхэн үзэгдэл үйл явцын шинж чанар, шалтгаан, үр дагавар, ач холбогдлыг ойлгож,  дүгнэн тайлбарлах түвшин

- Газрын зурагт зааж тайлбарлах чадвар зэргийг харгалзан үнэлнэ.

2

Эртний Египетийн шашин шүтлэг, соёл

3

Вавилоны хүчирхэгжилт. Хаммурапи хааны хууль

4

Хоёр мөрний ард түмний соёл
5

Эртний Иран
6

Эртний Хятадын соёл
7

Эртний Грек

8

Эртний Ромын улс төр нийгмийн байгуулал, соёл


No comments:

Post a Comment